rent car in kish island

شرایط اجاره خودرو برای مسافران غیر ایرانی

اجاره خودرو برای مسافران غیر ایرانی در طول سال، تعداد زیادی از مسافران خارجی جزیره کیش را برای استراحت و بازدید انتخاب می کنند و با یکی از مسائلی که با آن روبرو می شوند نحوه اجاره ماشین در جزیره کیش برای گشت و گذار بیشتر می باشد. اجاره ماشین در کیش برای مسافران غیر …

شرایط اجاره خودرو برای مسافران غیر ایرانی ادامه »