ماشین های شاسی بلند

ماشین های شاسی بلند و بزرگ


نیسان جوک 2015  ۲۵۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

هیوندای توسان 2013  ۲۵۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

کیا اسپرتیج 2015  ۲۵۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

کیا اسپرتیج 2015  ۲۵۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

نیسان ایکس تریل 2015  ۲۹۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,بلوتوس و آکس,۷ نفره,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

کیا اسپرتیج 2016  ۳۰۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

هیوندای توسان 2017  ۳۰۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

کیا اسپرتیج 2018  ۳۰۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

هیوندای سانتافه 2016  ۳۵۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,بلوتوس و آکس,۷ نفره,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

تویوتا فورچونر 2017  ۴۹۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,بلوتوس و آکس,۷ نفره,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

هامر ایچ 3 2009 ۵۰۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,پرقدرت, آکس,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

دودج دورانگو 2015 ۵۵۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,پرقدرت,بلوتوس و آکس,۷ نفره,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو