ماشین های شاسی بلند

ماشین های شاسی بلند و بزرگ


نیسان جوک 2015 ۳۲۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

هیوندای توسان 2013 ۳۲۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

کیا اسپرتیج 2015 ۳۲۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

کیا اسپرتیج 2015 ۳۲۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

نیسان ایکس تریل 2015 ۳۷۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,بلوتوس و آکس,۷ نفره,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

کیا اسپرتیج 2016 ۳۷۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

هیوندای توسان 2017 ۳۷۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

کیا اسپرتیج 2018 ۳۷۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,کم مصرف,بلوتوس و آکس,۲ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

هیوندای سانتافه 2016 ۴۵۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,بلوتوس و آکس,۷ نفره,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

تویوتا فورچونر 2017 ۷۵۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,بلوتوس و آکس,۷ نفره,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

هامر ایچ 3 2009 ۷۰۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,پرقدرت, آکس,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو

دودج دورانگو 2015 ۸۰۰.۰۰۰تومان/ روزانه

۴ درب,گیربکس اتومات,کولر,پرقدرت,بلوتوس و آکس,۷ نفره,۳ چمدان در صندوق

مشاهده تصاویر و رزرو